Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om SmartMass

Vilken emissionsdata är beräkningarna i SmartMass baserade på?

Klimatberäkningar baseras på Trafikverkets emissionsdata från Klimatkalkyl version 7.0.

Vilken indata krävs i SmartMass?

Beräkningarna genomförs utifrån projektspecifik in-data i form av volymer jord- och/eller bergschakt samt volymer återfyllnadsmassor, Fall A och/eller Fall B. Transportavstånd till eventuell mottagningsanläggning fylls i. Är jordmassorna förorenade kommer man på sikt i verktyget kunna ta fram och jämföra olika efterbehandlingsåtgärder.

Är SmartMass ett logistikverktyg?

Nej. SmartMass beräknar inte logistikplanering men kan effektberäkna olika logistiklösningar.

Vad är fördelarna med SmartMass?

Beräkning av både kostnad och klimatpåverkan som möjliggör jämförelse av olika masshanteringsscenarier.

  • Genererar underlag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
  • Användarvänligt och flexibelt vilket möjliggör användning i fler skeden. 
  • Synkronisering med Trafikverkets emissionsdata i Klimatkalkyl. Möjliggör uppföljning av klimatkrav.

Hur kan jag börja använda SmartMass?

I dagsläget genomförs beräkningarna i SmartMass av våra experter på Tyréns. Kontakta oss så hjälper vi er att reducera CO₂-utsläpp och minska kostnaderna i era projekt!